Termes i condicions generals d'ús de Cellove

Cellove® és Marca registrada de CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L.

A. QÜESTIONS PRELIMINARS:

1. Objecte dels presents termes i condicions generals.

Els presents Termes i Condicions tenen per objecte regular l'ús de Cellove® En visitar i/o utilitzar els serveis prestats per CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. a través de la seva pàgina web www.cellove.com o unes altres de la seva propietat, vinculades als serveis aquí establerts, vostè expressament accepta fer-ho d'acord als presents Termes i Condicions Generals d'Ús de Cellove i les seves modificacions futures. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. utilitzarà tots els recursos al seu abast per notificar de forma anticipada als seus usuaris, qualsevol modificació en els presents Termes i Condicions d'Ús, però és obligació de l'usuari, visitar periòdicament aquests Termes i Condicions per comprovar si han estat actualitzats.

CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. és una societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Ronda del Mar 53, CP 08720 Vilafranca el Penedès, Barcelona (Espanya), amb C.I.F. Nº B-65940686, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43573, Foli 214, Fulla B-432621, Inscripció 1.

2. Què és Cellove®?

Cellove® és una pàgina web que facilita i promou les relacions interpersonals a través d'internet.

3. Els serveis de Cellove són gratuïts?

Cellove® ofereix alguns serveis gratuïts i altres de pagament, els que es detallaran més endevant.

4. Qui poden ser usuaris de Cellove®?

Poden ser usuaris de Cellove® totes aquelles persones que siguin majors d'edat i que per la seva lliure decisió completin el procés de registre en Cellove®.

B. CONDICIONS DE REGISTRE I D'ÚS:

1. Usuari: Podrà ser usuari de Cellove® qualsevol persona que sigui major d'edat segons la legislació del seu país. Per adquirir la condició d'usuari, la persona que així ho desitgi, ha de completar totes les dades requerides en els formularis de registre. Sent aquesta l'única forma d'accedir als serveis gratuïts de Cellove®. Els serveis de pagament de Cellove® requeriran, a més de tot l'exigit per als serveis gratuïts, el pagament del preu corresponent a cada producte que l'Usuari contracti.

2. Accés: El dispositiu i la connexió a Internet, que permet a l'Usuari l'accés a Cellove®, corre per compte d'aquest. L'Usuari pot connectar-se utilitzant qualsevol navegador d'Internet, encara que Cellove® no es fa responsable de les diferències o errors de visualització que puguin probocar aquests.

3. Tipus d'Usuaris: Existeixen diferents tipus d'Usuaris en Cellove®: "Noi”, “Noia”, “Celestí” i “Celestina”. “Noi” i “Noia” són aquells usuaris que busquen relacionar-se amb altres Usuaris. “Celestí” i “Celestina” són aquells usuaris que, vinculats a algun “Noi” i/o “Noia”, promouen la trobada d'aquests amb altres “Noi” i/o “Noia”.

4. Incorporació d'informació i continguts : A l'efecte dels quals disposa en els presents termes d'ús i condicions generals, s'entendrà que una informació o contingut que s'incorpora per un Usuari a Cellove® pot tenir caràcter públic quan es reprodueixi, distribueixi, transformi, comuniqui o es posi a disposició del públic a través de Cellove® dins dels seus llocs d'accés lliure a la comunitat d'Usuaris de Cellove®

En els espais d'ús privat per als Usuaris, les dades allí registrades són accessibles única i exclusivament per als usuaris que la comparteixin. Nosaltres respectem el seu dret a la propietat del contingut creat o emmagatzemat per vostè. Tret que sigui permès específicament per vostè, el seu ús dels serveis prestats per Cellove® no li atorga a Cellove®, la llicència per usar, reproduir, adaptar, modificar, publicar o distribuir el contingut creat per vostè o emmagatzemar-los en comptes d'ús comercial, o qualsevol altre propòsit similar. No obstant això, vostè atorga el seu permís en accedir a Cellove® perquè Cellove®, pugui copiar, distribuir, emmagatzemar, transmetre, tornar a formatar, mostrar públicament i executar públicament el contingut del seu compte d'usuari solament en el cas d'haver de proporcionar-li serveis de Cellove®, prèviament autoritzats per vostè. De forma especial vostè accepta que es realitzi còpia de seguretat de les seves dades i que aquests es conservin en les instal·lacions habilitades per Cellove®, amb la finalitat de protegir la seva informació i la integritat d'aquesta enfront de possibles danys del sistema.

5. Contingurt generat per usuaris: Vostè pot transmetre o publicar contingut creat per vostè amb els serveis oferts a aquest efecte per Cellove®. Vostè serà l'únic responsable d'aquest contingut i les conseqüències de la seva transmissió o publicació. Tot el contingut fet públic podria ser accessible al públic a través d'Internet i pot ser rastrejat i indexat pels motors de cerca. Vostè és responsable d'assegurar-se de no posar cap contingut privat a la disposició del públic. Qualsevol contingut que vostè pugui rebre d'altres usuaris a través de Cellove®, se li proporciona TAL QUAL per a la seva informació i ús personal i que es compromet a no utilitzar, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, difondre, exhibir, vendre, llicenciar o explotar el contingut per a qualsevol propòsit, sense el consentiment exprés i per escrit de la persona que posseeix els drets d'aquest contingut. En el curs de la utilització de qualsevol dels Serveis, si Vostè es troba amb qualsevol contingut amb copyright (s) o qualsevol altra característica de protecció contra còpia(s), vostè es compromet a no eliminar l'avís de copyright com desactivar aquesta funció de protecció contra còpia(s). Vostè accepta expressament que Cellove® tindrà el dret de bloquejar l'accés o remoure aquest contingut posat a disposició per vostè, si Cellove® rep queixes sobre qualsevol il·legalitat o violació dels drets de tercers en el contingut. Vostè consenteix expressament que la determinació de les qüestions d'il·legalitat o violació dels drets de tercers d'aquest contingut es determini per l'agent designat per Cellove® per a aquest propòsit.

6. Els usuaris poden denunciar davant Cellove® a altres usuaris baix els perfils dels quals es presentin textos, imatges i/o àudios (i/o enllaços a textos, imatges i/o àudios) que els semblin contraris al respecte de la dignitat de les persones, races, sexes, religions, opinions, nacionalitats, discapacitats, o qualssevol altres circumstàncies personals o socials, i/o contraris a l'ordre públic, perjudicials per a la protecció de la joventut i la infància i/o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, insults, injúries, calúmnies, textos, imatges i/o àudios (i/o enllaços a textos, imatges i/o àudios) que descriguin escenes obscenes, comentaris desagradables de qualsevol tipus, contraris a l'esperit del servei de Cellove® i/o en general, qualssevol continguts contraris a la legislació vigent. Qualsevol usuari podrà denunciar les conductes de dites usuàries davant Cellove®, que rebrà la denúncia, la valorarà i adoptarà una decisió sobre si expulsar, o no, i/o comunicar un advertiment a l'usuari denunciat, després de sospesar la gravetat dels fets

Per denunciar per il·legalitat o violació dels drets de tercers un contingut transmès o publicat en utilitzar els Serveis de Cellove®, o desitja protestar contra qualsevol bloqueig o eliminació del contingut de Cellove® posi's en contacte amb el departament legal de Cellove®, en [email protected]

C. OBLIGACIONS:

1. Generals: És una obligació general de qualsevol Usuari, no publicar continguts ofensius contra altres usuaris o contra Cellove®. No publicar continguts que el mateix Usuari pretengui que quedin en l'esfera de la seva intimitat personal, No infringir la propietat industrial i intel·lectual de tercers o de Cellove® i de prendre les precaucions necessàries en les trobades personals amb un altre Usuari.

2. De Cellove® : Cellove® s'obliga a través d'una pàgina d'internet, a prestar d'una manera ininterrumpuda, sempre que qüestions tècniques ho permetin, un servei de facilitació i promoció de trobades interpersonals. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L, no té per objecte, ser mediador, ni garantitza el cumpliment de trobades establertes entre els seus Usuaris. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L, no es fa responsable de l'informació o continguts als que es puguin accedir desde enllaços o hipervincles a altres pàgines web que d'insertin a Cellove® .

3. De l'Usuari: Qualsevol Usuari està obligat a no publicar continguts no ajustats a la seva persona i/o realitat personal. És obligació de tots els Usuaris no publicar dades personals o de contacte de qualsevol altre Usuari o tercers És obligació de tots els Usuaris utilitzar Cellove® només amb finalitats personals i mai amb finalitats professionals. Tots els Usuaris han de mantindre en secet la contrasenya brindada per Cellove®. Queda expressament prohibit l'incorporació d'informació i els continguts.

3.1 Que resultin contraris a la llei, a la moral, als bons costums, a l'ordre públic establert o que tinguin finalitats il·lícites, prohibits o que puguin ser lesius de drets i interessos de tercers.

3.2 Que, sense estar compresos en l'apartat anterior, puguin considerar-se com un tracte difamatori, vexatori o simplement desconsiderat per a persones o institucions; o d'alguna forma puguin identificar-se amb supòsits de discriminació de les persones per raó del seu naixement, raça, origen ètnic, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

3.3 Que qüestionin o posin en dubte el bon nom, professionalitat o projecció social de les activitats desenvolupades per Cellove®. En particular, no es pot usar Cellove® per canalitzar queixes o reclamacions relacionades amb els productes i els serveis que comercialitzi CELLOVE SOCIAL *NETWORK, S.L.

D. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la plataforma tecnològica, els instruments tècnics, sistemes informàtics i continguts (bases de dades, informació, imatges, dissenys, gràfics, formats i codis en qualsevol llenguatge de programació), d'excepció feta dels continguts incorporats pels Usuaris conforme a aquestes condicions, corresponen a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. per ser de la seva propietat o haver obtingut prèviament les autoritzacions pertinents. En conseqüència, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la seva autorització expressa. Igualment, queda prohibit tot tipus d'ús dels noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, titularitat de Cellove® o CELLOVE SOCIAL *NETWORK, S.L., sense la seva autorització expressa. El registre com a Usuari en Cellove® no atorga un altre dret, que el d'ús de la plataforma conforme a les presents condicions d'ús, sense concedir als Usuaris cap altre dret que no estigui expressament contemplat en els presents Termes i Condicions d'Ús.

E. PUBLICITAT I COMUNICACIONS COMERCIALS:

Comunicacions de Cellove® : L'ús de Cellove® pot incloure certes comunicacions de Cellove®, tals com anuncis de servei, missatges administratius i butlletins informatius. Vostè entén que aquestes comunicacions es consideren part de l'utilització de Cellove®. Com a part de la nostre política per a oferir-li total privacitat, posem a la seva disposició l'opció d'optar per deixar de rebre butlletins de notícies. No obstant, l'usuari no podrà optar per deixar de rebre anuncis de servei i/o missatges administratius, mentre que no es doni de baixa segons l'establert en l'apartat H. Aquestes comunicacions comercials seran visibles per a tots els usuaris de Cellove®.

Comunicacions comercials de tercers anunciants.: Tot usuari comprèn i accepta que l'ús de Cellove® comporta l'acceptació de l'aparició d'anuncis de tercers durant la navegació. Aquestes comunicacions comercials seran visibles per als usuaris del Pase GRATIS, però no per als usuaris del Pase VIP (en l'apartat I s'explica en què consisteixen el Pase GRATIS i el Pase VIP).

Tot usuari comprèn i accepta que la plataforma web de Cellove®, www.cellove.com, actua només com a mitjà en el qual tercers difonen anuncis, sense que CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. assumeixi responsabilitat alguna sobre el contingut dels anuncis de tercers, més enllà de l'expressament previst per la legislació vigent.

Anuncis dels propis Usuaris: Tot usuari comprèn i accepta que l'ús de Cellove® comporta l'acceptació de l'aparició d'anuncis d'Usuaris mitjançant un gestor d'anuncis i sistema de pagament on-line per a tal efecte, en els quals els Usuaris que ho desitgin, a través del seu “anunci”, poden presentar-se i donar-se a conèixer per ser més visibles. Cellove® posarà els mitjans que tingui al seu abast perquè aquests anunciants siguin més visibles pels altres usuaris, per augmentar les seves possibilitats de trobar parella. Aquestes comunicacions comercials seran visibles per a tots els usuaris de Cellove®.

F. INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ÚS :

CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L, podrà adoptar les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportú per a garantir que l'accés i la participació per part dels Usuaris de Cellove® es desenvolupa d'acord amb les condicions d'ús i amb subjecció al que es disposa en la normativa vigent aplicable.

Sense necessitat de complir o realitzar cap tràmit o comunicació prèvia, CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. podrà, en qualsevol moment:

  • - Bloquejar temporalment o retirar de forma definitiva l'informació pública i els continguts que s'incorporen a la xarxa pública de Cellove® quan tingui la sospita o la certesa de que aquests puguin infringir el que es disposa en les condicions d'ús o en la normativa legal aplicable.
  • - Restringir o suspendre la participació a la xarxa de Cellove®, de qualsevol Usuari i, fins i tot, expulsar-li de forma definitiva en cas d'incompliment de qualsevol de les condicions d'ús o de la normativa legal aplicable.

G. RESPONSABILITATS:

Vostè entén i accepta que l'ús del servei de Cellove® es realitza sota el seu propi risc. Cellove® NO garanteix en cap concepte la seguretat dels seus usuaris en els casos de trobades personals i/o virtuals, i recomana adoptar les mesures de seguretat habituals en aquest tipus de trobades. Cellove® presta el servei de forma TAL QUAL i, segons disponibilitat. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. no garanteix que el servei no sigui interromput, oportú, segur o lliure de virus. L'ús de qualsevol material descarregat o obtingut a través dels serveis de Cellove® es realitza pel seu propi compte i risc i vostè serà l'únic responsable de qualsevol dany al seu sistema informàtic, telèfon mòbil, dispositiu sense fil o pèrdua o deterioració de dades. Cap consell o informació, oral o escrita, obtinguda per vostè de Cellove®, o els seus empleats o representants serà una garantia fora de l'expressament contingut en aquests termes i condicions. Vostè com a Usuari, accepta que CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L., en cap cas, es fa responsable pels danys accidentals, indirectes, especials, punitius, o dany algun, com poden ser els danys per difamació, danys morals o violació de la seva intimitat, o d'un altre tipus de pèrdua o danys, derivats des d'o causats pel seu ús o impossibilitat d'usar el servei de Cellove®. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. no respondrà en cas de danys i perjudicis ocasionats, per negligència en l'ús i custòdia de la clau d'accés o mala gestió de la mateixa pel seu usuari titular incloent els danys per un ús no autoritzat per tercers. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. no respondrà per casos de força major. CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. s'exonera de tota responsabilitat per la informació i continguts que els Usuaris incorporin a Cellove®, i per la utilització que dels mateixos realitzin altres Usuaris o tercers aliens a la xarxa de Cellove®.

Responsabilitat personal dels usuaris: Cada Usuari respondrà dels danys i perjudicis causats a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. i/o a altres Usuaris i/o a tercers per l'incompliment de qualsevol de les condicions d'ús.

H. BAIXA D'USUARI:

L'accés i ús de Cellove® té una duració indefinida, amb subjecció a les condicions d'ús. En qualsevol moment, un usuari podrà instar la seva baixa a través de la funcionalitat habilitada en l'entorn de Cellove®, sense necessitat de ningun altre tràmit. Així mateix, Cellove® podrà donar per finalitzada la participació d'un usuari de Cellove® per incumpliment de les condicions acceptades en aquest document. Les dades referides als Usuaris, així com l'informació i els continguts aportats per aquests, es bloquejaran, conservant-se únicament per a l'atenció de les responsabilitats que, si escau, es derivin per CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L, pel temps que duri el plaç de prescripció d'aquestes. Complert el plaç citat, les dades, informació i continguts mencionats seran suprimits.

I. CÀRRECS I PAGAMENTS:

L'ús de serveis de pagament habilitats per Cellove® són els següents:

  • a. Pase GRATIS: L'ús d'aquest servei està lliure de pagament i permet l'ús de cinc (5) missatges privats al dia, dos (2) Xats simultanis, accés vint-i-quatre (24) hores i navegació il·limitada a www.cellove.com, amb publicitat en la navegació. L'usuari entén i accepta de forma expressa que amb la finalitat de prestar cada vegada millor servei als seus usuaris, Cellove® cada cert temps podrà modificar i/o adaptar els serveis que incorpora aquesta Pase. En aquest cas informarà als usuaris d'aquelles condicions i/o requeriments que hagin estat introduïts, que hauran de ser acceptats pels Usuaris a fi de seguir fent ús del servei.
  • b. Pase VIP: L'ús d'aquest servei permet l'ús il·limitat de missatges privats i de Xats simultanis, accés les vint-i-quatre (24) hores i navegació il·limitada i navegació oculta, prèvia activació, en www.cellove.com, sense publicitat en la navegació. El preu aplicable en contractar el Pase VIP és de quatre euros amb noranta-nou (4,99 €) al mes (IVA inclòs).

La contractació és mensual i sense possibilitat de retorn de l'import pagat si durant el període de contractació l'Usuari VIP decideix deixar d'usar el servei, aquest seguirà actiu fins la data de venciment. El pagament és mensual i el client que desitgi deixar de gaudir dels serveis VIP establerts i pagar la quota, podrà donar-se de baixa a través de l'enviament d'un correu electrònic a [email protected] amb expressió de la seva petició de baixa, sense més formalitats que expressar de forma clara la seva voluntat de donar-se de baixa i la seva identificació. Mancant la comunicació de l'Usuari VIP de la seva baixa, l'Usuari VIP entén i accepta que el seu Pase VIP es mantindrà actiu i els seus Pases mensuals es renovaran automàticament, mentre que no hagi estat donat de baixa.

La baixa d'un usuari VIP no interromp el servei mensual, aquest queda actiu fins al seu venciment, sense que es pugui per part dels usuaris reclamar la recuperació dels imports ja abonats o part proporcional dels mateixos, excepte en cas d'incompliment degudament provat, i injustificat, dels serveis que correspon prestar a Cellove®, segons es descriuen en aquests Termes i Condicions.

L'estipulat en els dos paràgrafs anteriors és sense perjudici del dret de desistiment que ampara a l'usuari per deixar sense efecte el contracte, dret que l'usuari podrà exercitar notificant-li-ho així a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. en un termini no superior a set (7) dies hàbils, a explicar a partir de la celebració del contracte. L'exercici per l'usuari d'aquest dret podrà efectuar-se sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització a aquell.

Per exercitar el dret de desistiment l'usuari remetrà a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. un document manifestant l'exercici del dret esmentat, que podrà enviar a l'adreça de correu postal o electrònic indicades en les presents condicions, a l'efecte de notificacions.

Una vegada exercitat el dret de desistiment de conformitat amb l'establert en aquestes condicions i en la legislació vigent, CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. li retornarà a l'usuari l'import del pagament realitzat pel servei contractat i objecte de desistiment, sense retenció de despeses i sense repercutir despeses a l'usuari, realitzant-se la devolució al més aviat possible i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies a explicar des del desistiment.

L'usuari que hagi exercitat el dret de desistiment no haurà d'indemnitzar a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. per l'ús del servei realiazado abans de l'exercici del citat dret.

Per a l'exercici del dret de desistiment, CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. li enviarà a l'usuari un document de desistiment, identificat com a tal, amb les dades d'identificació del contracte i dels contractants, així com expressió del nom i adreça de la persona a qui l'usuari haurà d'enviar-ho, en el cas de voler exercitar aquest dret.

La compra es realitzarà mitjançant plataforma de pagament via targeta de crèdit, PAYPAL o transferència bancària o qualsevol altre sistema que Cellove® implanti a aquest efecte.

J. ATENCIÓ ALS USUARIS:

Els usuaris de Cellove® poden dirigir les seves queixes i/o reclamacions o sol·licitar informació sobre el servei ofert o contractat per correu postal a CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. Ronda del Mar 53, CP 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona (Espanya), o per correu electrònic a [email protected]

K. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents condicions d'ús, les Condicions Particulars i instruccions que, si escau, CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. a través de Cellove® estableixi i, en general, les relacions entre CELLOVE SOCIAL NETWORK, S.L. i els usuaris es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol divergència sorgida de les presents condicions d'ús, ambdues parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu propi fur, si aquest anés un altre.

S'han enamorat a Cellove Registra't Gratis!

Veure

Carlos & Maite

Una amiga em va fer de Celestina i ho vaig provar. Vaig conèixer en Carlos i, després de parlar durant uns dies, vam quedar per a prendre un cafè i ara estem sortint junts.

Anna & Joan

Vaig visitar el seu perfil i li vaig enviar un missatge. Després d'escriure'ns vàries vegades, vam decidir anar a sopar i, desde llavors, no ens hem separat!

Fran & Irene

Era una mica escèptica però la meva filla em va fer de Celestina, vaig conèixer a Fran i a part de ser grans amics, també compartim moltes coses, és una sort haver-nos conegut.

Esther & Víctor

En el meu dia a dia no tenia ocasió de conèixer gent interessant. El vaig conèixer a Cellove i vaig saber desde el primer moment que ell era la persona que necessitava a la meva vida.